To jest właśnie "Przystań"!

Pracujemy codziennie w godzinach popołudniowych. Oferując młodzieży możliwość uczestnictwa w spotkaniach, warsztatach, wyjściach czy wyjazdach pragniemy rozwijać ich pasje, zainteresowania, uczyć ich wzajemnego szacunku i otwartości na drugiego człowieka, a jednocześnie wspierać ich w codziennych zmaganiach zwłaszcza w szkole (pomoc w nauce).

Podopieczni w "Przystani" uczestniczą m. in. w: warsztatach twórczych, fotograficznych, zajęciach sportowych i relaksacyjnych, spotkaniach filmowych (DKF), zajęciach profilaktycznych. Nasza młodzież współtworzy PRZYSTAŃ ucząc się odpowiedzialności za miejsce, w którym się ona mieści, np. projektując jej wystrój.

Działania Centrum Młodzieżowego "Przystań" wspiera grupa najwspanialszych na świecie wolontariuszy.

Talenty Serducha

Prace Marka Słodzińskiego (technika: spray). Tymi pracami Marek zaskoczył nas wszystkich i trzeba przyznać - oczarował. Pewnego dnia po prostu je przyniósł w teczce, nie mówiąc nic… Naszym oczom ukazały się takie oto dzieła: