Poznaj nas bliżej

Fundacja Akcja Serducho powstała w 2016 roku z inicjatywy osób z wielkimi sercami, które dostrzegły potrzebę pracy z młodzieżą i ich rodzinami, którzy w swoim życiu doświadczyli wielu trudności. Fundatorami są widoczni na zdjęciu Cezary Figurski oraz Andrzej Beyger.

Prezesem Fundacji jest Basia Chojnacka, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, osoba z ogromnym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego, której działaniom przyświeca przede wszystkim wiara w drugiego człowieka. Działania fundacji wspierają psycholog (Kasia Buluk), wychowawca (Ania Zbyszyńska) oraz grupa wspaniałych wolontariuszy (studenci i absolwenci pracy socjalnej, pedagogiki, socjologii).

Misja Fundacji

  • Kompleksowa praca z młodzieżą i rodzinami - zorganizowanie miejsca dla młodzieży, w którym będzie mogła ona realizować swoje pasje, uzyskać wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach.
  • Stworzenie systemu opieki i pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla młodzieży i rodzin.
  • Zorganizowanie profesjonalnego systemu wspierania rodziny.
  • Koordynowanie i wspieranie procesu rozwoju osobistego, kształcenia i usamodzielnienia podopiecznych.
  • Stworzenie programu organizacji pracy wolontariuszy i ich rozwoju.
  • Animacja, aktywizacja i motywacja podopiecznych, ich rodzin i środowisk do działania na rzecz społeczności, samopomocy i rozwoju.
  • Edukacja bezpośrednich beneficjentów działań Fundacji oraz szerszej społeczności w zakresie szacunku, solidarności, integracji społecznej - odpowiadanie na potrzeby osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją - szeroko pojęte działania profilaktyczne.

Dokumenty