Darowizna a podatki

Darowizny od osób prawnych

Odlicz do 10% w skali roku. Wszystkie osoby prawne, które zechcą przekazać część swojego dochodu na rzecz Fundacji Akcja Serducho mogą skorzystać z odliczenia podatkowego od dochodu za rok 2020. Ustawa o podatku od osób prawnych w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 określa zasady dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego. Zgodnie z tym przepisem można odliczyć darowizny:

  1. Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określne w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) organizacjom (m.in. fundacjom), o których mowa a art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
  2. Przekazanie na cele kultu religijnego.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 ust. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Fundacji Akcja Serducho. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Nie ma znaczenia, czy darowiznę odliczamy od dochodu (podatek dochodowy albo podatek tonażowy) czy od przychodu (ryczałt ewidencjonowany). Możemy odliczać nawet część darowizny w jednym zeznaniu, część w innym. Ważne, by tej samej kwoty nie odliczyć dwukrotnie. W zeznaniu wykazujemy, komu i ile przekazaliśmy tytułem darowizny.

Darowizny od osób prawnych

Odlicz do 6% w skali roku. Wszystkie osoby fizyczne, które zechcą przekazać część swojego dochodu na rzecz Fundacji Akcja Serducho, mogą skorzystać z odliczenia podatkowego od dochodu za 2020 rok. Ustawa o podatku od osób fizycznych w art. 26 ust. 1 pkt 9 określa zasady dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ulga w danym roku dotyczy darowizn dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Fundacji Akcja Serducho. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Nie ma znaczenia, czy darowiznę odliczamy od dochodu (podatek dochodowy albo podatek tonażowy) czy od przychodu (ryczałt ewidencjonowany). Możemy odliczać nawet część darowizny w jednym zeznaniu, część w innym. Ważne, by tej samej kwoty nie odliczyć dwukrotnie. W zeznaniu wykazujemy, komu i ile przekazaliśmy tytułem darowizny.